پروژه تنظیم یک قرارداد کاریابی به زبان انگلیسی شامل چه جزئیاتی است:

سلام. من به یک متخصص حرفه ای احتیاج دارم که برامون یک قرارداد همکاری تنظیم کنه به زبان فارسی و انگلیسی. کاملا دقیق و حرفه ای. متن قرارداد از نظر ترجمه و همچنین حقوقی باید خیلی خیلی حرفه ای و دقیق باشه چون در صورت مشکل پروژه را رد خواهیم کرد.

پروژه با موفقیت انجام شده است

فریلنسرهایی که در این پروژه پیشنهاد ارسال کرده اند

 • 4994 میانگین امتیاز
  • 4994
   ترجمه فارسی به..
  در 1 روز
 • 150 میانگین امتیاز
  • 150
   ترجمه فارسی به..
  در 2 روز
 • 252 میانگین امتیاز
  • 365
   قراردادها
  • 140
   حقوقی
  در 7 روز
 • 100 میانگین امتیاز
  • 100
   ترجمه فارسی به..
  در 1 روز