پروژه ترجمه متن حقوقی شامل چه جزئیاتی است:

ترجمه فابل پیوست شده از صفحه 2 تا 8 (قبل از References)

پروژه با موفقیت انجام شده است

فریلنسرهایی که در این پروژه پیشنهاد ارسال کرده اند

 • 130 میانگین امتیاز
  • 130
   ترجمه انگلیسی ب..
  در 4 روز
 • 30 میانگین امتیاز
  • 30
   ترجمه
  • 30
   ترجمه انگلیسی ب..
  در 2 روز
 • 0 میانگین امتیاز
  • 0
   ترجمه
  • 0
   ترجمه انگلیسی ب..
  • 0
   تخصص ترجمه در ح..
  در 2 روز
 • 0 میانگین امتیاز
  • 0
   ترجمه
  • 0
   ترجمه انگلیسی ب..
  در 2 روز