پروژه طراحی بسته بندی زعفران شامل چه جزئیاتی است:

نیاز به طراحی بسته بندی زعفران داریم.

تم رنگی و طرح خاصی مدنظر نیست و از این جهت دست طراح بازه

نام برنده و توضیحات مربوط به فریلنسر منتخب داده میشه.

لطفا پیشنهادتون را در بازه بودجه پیشنهادی وارد کنید.

بودجه پروژه

مهارت های مورد نیاز

فریلنسرهایی که در این پروژه پیشنهاد ارسال کرده اند

 • 18025 میانگین امتیاز
  • 18025
   طراحی گرافیک
  در 5 روز
 • 12098 میانگین امتیاز
  • 12098
   طراحی گرافیک
  در 7 روز
 • 14457 میانگین امتیاز
  • 14457
   طراحی گرافیک
  در 15 روز
 • 18507 میانگین امتیاز
  • 18507
   طراحی گرافیک
  در 5 روز