پروژه تبلیغات در سایت ها و برنامه دیوار و شیپور شامل چه جزئیاتی است:

نیاز به یک نفر متخصص در زمینه ی تبلیغات داشته تا مشخصات محصول را در اختیارشان بگذاریم تا ایشان یک طرح تبلیغاتی مناسب طراحی کرده و در سایت های مرتبط و برنامه ی دیوار و شیپور بگذارد.


درصورت همکاری ایده آل پروژه بلند مدت میباشد و محصولات دیگر هم اضافه میگردد.

فریلنسرهایی که در این پروژه پیشنهاد ارسال کرده اند

 • 280 میانگین امتیاز
  • 840
   برنامه ریزی تبل..
  • 0
   تبلیغات
  • 0
   تحقیقات بازار
  در 30 روز
 • 0 میانگین امتیاز
  در 60 روز
 • 0 میانگین امتیاز
  • 0
   تحقیقات بازار
  در 30 روز
 • 0 میانگین امتیاز
  • 0
   فروش
  در 10 روز