پروژه تايپ از pdf شامل چه جزئیاتی است:

تایپ 50 صفحه فارسی که عکس از کتاب است و PDF شده است.

بودجه پروژه

مهارت های مورد نیاز

پروژه با موفقیت انجام شده است

فریلنسرهایی که در این پروژه پیشنهاد ارسال کرده اند

 • 1295 میانگین امتیاز
  • 1295
   تایپ
  در 1 روز
 • 3400 میانگین امتیاز
  • 3400
   تایپ
  در 5 روز
 • 0 میانگین امتیاز
  • 0
   تایپ
  در 2 روز
 • 0 میانگین امتیاز
  • 0
   تایپ
  در 3 روز