پروژه سوال و پاسخ در زمینه حسابداری شامل چه جزئیاتی است:

سلام

ما یک سایت به زبان انگلیسی داریم درحوزه حسابداری. برای بخش سوال و پاسخ نیاز به یکسری سوال و پاسخ در این زمینه داریم . 

مجری باید به حسابداری مسلط باشد و بتواند جواب سوالات را تهیه کند و سپس آن را در بخش پرسش و پاسخ درج می شود. اگر مجری تمایل داشته باشد با نام وی درج خواهد شد.

سوالات به مرور به مجری داده می شود. در حال حاضر 25 تا 30 تا سوال به مجری تحویل داده می شود تا پاسخ آن را تهیه کند تا در سایت گذاشته شود.

سوالات به انگلیسی می باشد. و جواب هم باید به انگلیسی باشد. که چند نمونه در ضمیمه قرار داده شده است.


بودجه پروژه

فریلنسرهایی که در این پروژه پیشنهاد ارسال کرده اند

 • 1000 میانگین امتیاز
  • 1000
   حسابداری
  در 3 روز
 • 900 میانگین امتیاز
  • 900
   حسابداری
  در 20 روز
 • 0 میانگین امتیاز
  • 0
   حسابداری
  در 14 روز
 • 0 میانگین امتیاز
  • 0
   حسابداری
  در 1 روز