پروژه استخدام کارمند مسلط به زبان آلمانی شامل چه جزئیاتی است:

استخدام کارمند مسلط به زبان آلمانی جهت کار در مرکز پشتیبانی (تماس با مشتریان آلمانی) با شرایط کاری ویژه و مزایای مناسب 


تمامی پیشنهادات با دقت بررسی خواهند شد.

از تمامی عزیزانی که می توانند در این کار ما را همرایی نمایند دعوت به عمل می آید.فریلنسرهایی که در این پروژه پیشنهاد ارسال کرده اند

 • 0 میانگین امتیاز
  • 0
   ترجمه انگلیسی ب..
  • 0
   ترجمه آلمانی به..
  در 30 روز
 • 0 میانگین امتیاز
  • 0
   ترجمه انگلیسی ب..
  • 0
   ترجمه آلمانی به..
  در 1 روز
 • 0 میانگین امتیاز
  • 0
   ترجمه آلمانی به..
  • 0
   ترجمه فارسی به..
  در 10 روز
 • 0 میانگین امتیاز
  • 0
   ترجمه انگلیسی ب..
  در 1 روز