پروژه ساخت اپ برای اعضای ویژه سایت شامل چه جزئیاتی است:

سلام وقت بخیر دوستا میخوام یک اپلکیشن طراحی کنم

اپلکشنی که شامل بخش ها زیر باشد

بخش اول نمایش جزییات پنل سایت در اپلکیشن

بخش دوم  یک چت زنده در اپلکشن قرار بگیرد

بخش سوم یک چندتا چارت تحلیلی قرار بگیرد

یک بخش سیگنال قرار بگیرد

و چندتا بخش فرعی دیگر


در کل همه اطلاعات جز چت زنده از وبسایت بنده بگیرد

فریلنسرهایی که در این پروژه پیشنهاد ارسال کرده اند

 • 17825 میانگین امتیاز
  • 3100
   HTML
  • 32600
   PHP
  • 35600
   برنامه نویسی تح..
  • 0
   برنامه نویسی مو..
  در 50 روز
 • 2500 میانگین امتیاز
  • 0
   HTML
  • 0
   برنامه نویسی تح..
  • 7500
   برنامه نویسی مو..
  در 30 روز
 • 250 میانگین امتیاز
  • 250
   برنامه نویسی مو..
  در 25 روز
 • 1000 میانگین امتیاز
  • 0
   HTML
  • 0
   PHP
  • 0
   برنامه نویسی تح..
  • 4000
   برنامه نویسی مو..
  در 43 روز