پروژه بازاریاب تلفنی و مدیر تبلیغات و ...برای دیوارپوش تزیینی شامل چه جزئیاتی است:

ما تولید کننده دیوارپوش تزیینی هستیم و برای فروش بیشتر اماده همکاری در فروش و مشاوره و تحقیق و هرگونه  کمک برای بهتر پیش رفتن کار هستیم

فریلنسرهایی که در این پروژه پیشنهاد ارسال کرده اند

 • 840 میانگین امتیاز
  • 840
   برنامه ریزی تبل..
  • 840
   بازاریابی اینتر..
  در 15 روز
 • 0 میانگین امتیاز
  • 0
   دستیار مجازی
  • 0
   برنامه ریزی تبل..
  • 0
   بازاریابی اینتر..
  در 1 روز
 • 0 میانگین امتیاز
  • 0
   دستیار مجازی
  در 30 روز
 • 0 میانگین امتیاز
  • 0
   بازاریابی تلفنی
  در 30 روز