پروژه طراحی پست های سوشال مدیا شامل چه جزئیاتی است:

طراحی پست های سوشال مدیا مانند اینستاگرام برای شرکت تبلیغاتی. شامل طراحی لی اوت، پست، استوری، و...

امکانات ویژه

برجسته
فوری

بودجه پروژه

مهارت های مورد نیاز

فریلنسرهایی که در این پروژه پیشنهاد ارسال کرده اند

 • 3930 میانگین امتیاز
  • 3930
   طراحی گرافیک
  در 10 روز
 • 3713 میانگین امتیاز
  • 3713
   طراحی گرافیک
  در 5 روز
 • 1460 میانگین امتیاز
  • 1460
   طراحی گرافیک
  در 30 روز
 • 300 میانگین امتیاز
  • 300
   طراحی گرافیک
  در 10 روز