پروژه پیاده سازی مقاله مربوط بازیابی تصویر با پایتون شامل چه جزئیاتی است:

 پیاده‌سازی مقاله در رابطه با بازیابی تصویر و بهینه سازی آن با الگوریتم تکاملی PSO

در این مقاله ، یک روش جدید بازیابی محتوای مبتنی بر محتوا (CBIR) بر اساس ترکیب بهینه شده از ویژگی های رنگ و بافت برای افزایش دقت بازیابی تصویر ارائه شده است.. در روش پیشنهادی CBIR ، ویژگی های DCD (Dominant Color Descriptor) در ابتدا به عنوان ویژگی های رنگ استخراج می شوند و سپس اندازه گیری شباهت مناسبی اعمال می شود. همچنین ، چندین ویژگی موجک و منحنی به عنوان ویژگی های بافت برای غلبه بر نویز و مشکل ترجمه تصویر تعریف شده است. سرانجام ، ویژگی های رنگ و بافت با استفاده از الگوریتم بهینه سازی ازدحام ذرات PSO یا particle swarm optimization ترکیب می شود.

بودجه پروژه

مهارت های مورد نیاز

فریلنسرهایی که در این پروژه پیشنهاد ارسال کرده اند

 • 0 میانگین امتیاز
  • 0
   Python
  در 12 روز
 • 3560 میانگین امتیاز
  • 3560
   Python
  در 12 روز
 • 0 میانگین امتیاز
  • 0
   Python
  در 4 روز