پروژه ترجمه ۱۲۰۰ کلمه در قالب جملات و عبارات مستقل شامل چه جزئیاتی است:

سلام وقت بخیر

ترجمه ۱۲۰۰ کلمه از فایل اکسل پیوست 

ستون  B فایل پیوست و ترجمه آن در ستون c

آشنا با مفاهیم معاملات و بورس

بودجه پروژه

فریلنسرهایی که در این پروژه پیشنهاد ارسال کرده اند

 • 17687 میانگین امتیاز
  • 15802
   ترجمه
  • 19573
   ترجمه انگلیسی ب..
  در 1 روز
 • 1380 میانگین امتیاز
  • 880
   ترجمه
  • 1880
   ترجمه انگلیسی ب..
  در 1 روز
 • 3848 میانگین امتیاز
  • 3848
   ترجمه انگلیسی ب..
  در 1 روز
 • 700 میانگین امتیاز
  • 700
   ترجمه انگلیسی ب..
  در 2 روز