پروژه ترجمه کتاب قالب سازی شامل چه جزئیاتی است:

یک کتاب با موضوع قالب های لوله های پلیمری - ترجمه کل کتاب با تصاویر و چیدن به صورت مرتب در یک فایل ورد


ترجمه شامل 367 صفحه بوده و هر مرحله طی  2 روز ( کاری و غیر کاری)  20 صفحه ترجمه و ارسال شود همان 20 صفحه تسویه حساب می شود. کل هزینه ترجمه

بودجه پروژه

فریلنسرهایی که در این پروژه پیشنهاد ارسال کرده اند

 • 17601 میانگین امتیاز
  • 17929
   ترجمه
  • 17274
   ترجمه انگلیسی ب..
  در 30 روز
 • 250 میانگین امتیاز
  • 250
   ترجمه
  • 250
   ترجمه انگلیسی ب..
  در 1 روز
 • 254 میانگین امتیاز
  • 254
   ترجمه انگلیسی ب..
  در 2 روز
 • 30 میانگین امتیاز
  • 30
   ترجمه انگلیسی ب..
  در 30 روز