پروژه طراحی UI وبسایت و موبایل اپلیکیشن شامل چه جزئیاتی است:

جهت طراحی UI وبسایت:

 پیاده سازی بر اساس اصول UX (تجربه کاربر)

طراحی آیکون های یکپارچه و مرتبط

رعایت یکپارچگی هویت بصری

ترکیب بندی متناسب با مخاطبان هدففریلنسرهایی که در این پروژه پیشنهاد ارسال کرده اند

 • 24341 میانگین امتیاز
  • 36120
   طراحی گرافیک
  • 5550
   طراحی آیکون
  • 2050
   ادوبی فوتوشاپ
  • 22375
   طراحی وب سایت
  • 55612
   طراحی تجربه کار..
  در 50 روز
 • 17530 میانگین امتیاز
  • 15050
   طراحی گرافیک
  • 500
   طراحی آیکون
  • 29160
   ادوبی فوتوشاپ
  • 4800
   طراحی وب سایت
  • 38140
   طراحی تجربه کار..
  در 15 روز
 • 17082 میانگین امتیاز
  • 15230
   طراحی گرافیک
  • 12491
   طراحی آیکون
  • 37396
   ادوبی فوتوشاپ
  • 6757
   طراحی وب سایت
  • 13540
   طراحی تجربه کار..
  در 20 روز
 • 9848 میانگین امتیاز
  • 10760
   طراحی گرافیک
  • 3210
   طراحی آیکون
  • 18130
   ادوبی فوتوشاپ
  • 6320
   طراحی وب سایت
  • 10820
   طراحی تجربه کار..
  در 15 روز