پروژه طراحی کاتالوگ محصول نرم افزاری شامل چه جزئیاتی است:

طراحی کاتالوگ محصول مطابق رنگ سازمانی و سوابق کاتالوگ های شرکت. می خواهیم یک فرمت خوب برای کاتالوگ های شرکت داشته باشیم تا تصاویر و متن های خود را در آن قرار دهیم البته برای کاتالوگ اول متن و تصاویر محصولات توسط ما ارائه می شود. لوگو و رنگ سازمانی شرکت مشخص هست

امکانات ویژه

فوری

بودجه پروژه

مهارت های مورد نیاز

فریلنسرهایی که در این پروژه پیشنهاد ارسال کرده اند

 • 4193 میانگین امتیاز
  • 3803
   طراحی بروشور
  • 4583
   طراحی پوستر
  در 4 روز
 • 0 میانگین امتیاز
  • 0
   طراحی بروشور
  • 0
   طراحی پوستر
  در 4 روز
 • 0 میانگین امتیاز
  • 0
   طراحی بروشور
  • 0
   طراحی پوستر
  در 3 روز
 • 1400 میانگین امتیاز
  • 1400
   طراحی بروشور
  • 1400
   طراحی پوستر
  در 5 روز