پروژه پروژه متون شهر سازی شامل چه جزئیاتی است:

سلام

حدودا 10 مقاله داریم دو مورد رو ضمیمه کردم؛ بخش های چکیده و نتیجه گیری رو فعلا ترجمه میخوایم.

برای نمونه 5 خط اول یکی از این دو مورد رو به عنوان نمونه همراه با پیشنهادتون ارسال کنید.

فعلا پیشنهاد اولیه برای بخش های چکیده و نتیجه گیری باشه، در صورت تائید شدن این مقاله ها توسط استاد؛ کل متن ها به مترجم داده میشود.


بودجه پروژه

فریلنسرهایی که در این پروژه پیشنهاد ارسال کرده اند

 • 1620 میانگین امتیاز
  • 1120
   ترجمه
  • 2120
   ترجمه انگلیسی ب..
  در 1 روز
 • 830 میانگین امتیاز
  • 750
   ترجمه
  • 910
   ترجمه انگلیسی ب..
  در 2 روز
 • 1610 میانگین امتیاز
  • 1610
   ترجمه
  • 1610
   ترجمه انگلیسی ب..
  در 3 روز
 • 250 میانگین امتیاز
  • 250
   ترجمه
  • 250
   ترجمه انگلیسی ب..
  در 1 روز