پروژه طراحی لوگو و طراحی متن سایت تلاشچی شامل چه جزئیاتی است:

به یک نفر برای طراحی:

 ۱-یک لوگوی مینیمال و ساده

۲-طراحی خلاقانه و ساده کلمه (تلاشچی)

برای سایت تلاشچی نیاز دارم

فریلنسرهایی که در این پروژه پیشنهاد ارسال کرده اند

 • 108573 میانگین امتیاز
  • 97393
   طراحی آیکون
  • 103782
   تصویرسازی
  • 114012
   ادوبی ایلاستریت..
  • 119107
   ادوبی فوتوشاپ
  در 5 روز
 • 24162 میانگین امتیاز
  • 14587
   طراحی آیکون
  • 19667
   ادوبی ایلاستریت..
  • 38234
   ادوبی فوتوشاپ
  در 4 روز
 • 18312 میانگین امتیاز
  • 11291
   طراحی آیکون
  • 7449
   ادوبی ایلاستریت..
  • 36196
   ادوبی فوتوشاپ
  در 12 روز
 • 33178 میانگین امتیاز
  • 31715
   طراحی آیکون
  • 30546
   تصویرسازی
  • 33307
   ادوبی ایلاستریت..
  • 37147
   ادوبی فوتوشاپ
  در 6 روز