پروژه محاسبه سود شامل چه جزئیاتی است:

سلام

یک نرم افزار / فرمول اکسل یا موارد مشابه نیاز داریم که سناریوی زیر را پیاده سازی کند و بتوانیم خروجی با متغیرهای ورودی مختلف را داشته باشیم.

مبلغ x تومان وام با سود x درصد با تعداد اقساط x ماهه به عنوان ورودی داریم. این وام را در یک کار اقتصادی وارد می کنیم که سالانه مبلغ متغیری سود کسب میکند(درصد سود را به عنوان ورودی وارد می کنیم). در واقع به صورت چند مرحله غیر مساوی دوباره برمیگردد. تعداد مراحل مثلا طی 7 فقره چک و درصدی که سرمایه در هر مرحله برمیگردد را به عنوان متغیر وارد میکنیم (مثلا چک اول 15 درصد مبلغ، چک دوم 20 درصد و...) .

هر مبلغی که هر ماه برگشت به عنوان سرمایه در گردش دوباره وارد این چرخه شود و همینطور ادامه داشته باشد.

میخواهیم سود حاصله از این کار اقتصادی را در هر ماه بدانیم که به صورت مرکب این گردش سرمایه چقدر سود دهی دارد. (با در نظر گرفتن اقساطی که برای وام پرداخت می شود)

پروژه با موفقیت انجام شده است

فریلنسرهایی که در این پروژه پیشنهاد ارسال کرده اند

 • 980 میانگین امتیاز
  • 2940
   Excel
  • 0
   حسابداری
  • 0
   برنامه نویسی تح..
  در 2 روز
 • 1245 میانگین امتیاز
  • 2490
   Excel
  • 0
   برنامه نویسی تح..
  در 3 روز
 • 450 میانگین امتیاز
  • 600
   C Sharp Program..
  • 300
   برنامه نویسی تح..
  در 1 روز
 • 1600 میانگین امتیاز
  • 1600
   Excel
  در 7 روز