پروژه Sketch App Plugin شامل چه جزئیاتی است:

Please find attached file

امکانات ویژه

تمام وقت

بودجه پروژه

مهارت های مورد نیاز

پروژه با موفقیت انجام شده است

فریلنسرهایی که در این پروژه پیشنهاد ارسال کرده اند

  • 18130 میانگین امتیاز
    • 18130
      Javascript
    در 7 روز