پروژه ترجمه متن الکترونیک صنعتی شامل چه جزئیاتی است:

پروژه ترجمه، از صفحه ۵ الی ۱۹ ( در فایل به صورت یونانی نام گذاری شده، یعنی از صفحه iii الی xvii )

مهلت اتمام: تا پایان روز ۵ شنبه

پروژه با موفقیت انجام شده است

فریلنسرهایی که در این پروژه پیشنهاد ارسال کرده اند

 • 620 میانگین امتیاز
  • 620
   Word
  در 4 روز
 • 60 میانگین امتیاز
  • 60
   PDF
  در 1 روز
 • 100 میانگین امتیاز
  • 100
   تخصص ترجمه در ب..
  در 3 روز
 • 0 میانگین امتیاز
  • 0
   PDF
  در 4 روز