پروژه فرمول نویسی اکسل حسابداری شامل چه جزئیاتی است:

سلام برای یک مجموعه تولید پوشاک نیاز به یک اکسل جامع داریم تا سر فصل های زیر را پوشش دهد!


هزینه های ثابت - هزینه های متغییر - هزینه های نیمه متغیر - هزینه های سربار - طبقه بندی هزینه ها

محاسبه بهای تمام شده محصول

دستمزد ها

مواد اولیه

محاسبه مصرف مواد و امور انبار

گزارش سود و زیان


تصریح شده 18 آبان 1399 20:15

برای یک مجموعه تولید پوشاک نیاز به یک اکسل جامع داریم تا سر فصل های زیر را پوشش دهد!

هزینه های ثابت - هزینه های متغییر - هزینه های نیمه متغیر - هزینه های سربار - طبقه بندی هزینه ها

محاسبه بهای تمام شده محصول

دستمزد ها

مواد اولیه

محاسبه مصرف مواد و امور انبار

گزارش سود و زیان

و اینکه مجموعه ما فرمول های محاسبات رو نداره و نیاز داریم تا فرد آشنا به امور مالی و حسابداری صنعتی فرمول ها را نیز تولید کند!

بودجه پروژه

مهارت های مورد نیاز

فریلنسرهایی که در این پروژه پیشنهاد ارسال کرده اند

 • 4170 میانگین امتیاز
  • 4170
   Excel
  در 5 روز
 • 2490 میانگین امتیاز
  • 2490
   Excel
  در 7 روز
 • 184 میانگین امتیاز
  • 184
   Excel
  در 7 روز
 • 1690 میانگین امتیاز
  • 1030
   Excel
  • 2350
   حسابداری
  در 18 روز