پروژه دوره پیشرفته معامله گری تلفیق-تجمیع شامل چه جزئیاتی است:

سلام برای ادامه کار اپلیکشن تلفیق تجمیع 

تغییر رمز ساز به سایت شخصی

دریافت نسخه بدون قفل

و اضافه کردن قسمتهای جدید مجموعه 


منتظر پاسخ شما هستم 

بودجه پروژه