پروژه کات کردن آهنگ شامل چه جزئیاتی است:

سلام.


برای این پروژه فقط نیاز هست که لیست آهنگ هایی که از طرف ما انتخاب شده رو کات کنید.

از هر آهنگ یک قطعه ی ۱۰ ثانیه ای کات کنید و در نهایت کل قطعات کات شده رو برای من بفرستید.

حدود ۸۰ آهنگ. از هر آهنگ یه قطعه ی ۱۰ ثانیه ای استخراج بشه.

بودجه پروژه

مهارت های مورد نیاز

پروژه با موفقیت انجام شده است

فریلنسرهایی که در این پروژه پیشنهاد ارسال کرده اند

 • 0 میانگین امتیاز
  • 0
   ویرایش صدا
  در 1 روز
 • 100 میانگین امتیاز
  • 100
   ویرایش صدا
  در 5 روز
 • 2330 میانگین امتیاز
  • 2330
   ویرایش صدا
  در 1 روز
 • 0 میانگین امتیاز
  در 1 روز