پروژه تبدیل یه جدول به کد html css شامل چه جزئیاتی است:

یه جدول که به پیوست هست رو می خوام به html و css  

تبدیل بشه


کد های css فایل جدا باشه 

لطفا کسی که تسلط کامل داره پیام بده برای تست لطفا وقت من و خودتون رو نگیرید

بودجه پروژه

پروژه با موفقیت انجام شده است

فریلنسرهایی که در این پروژه پیشنهاد ارسال کرده اند

 • 6813 میانگین امتیاز
  • 1300
   MySQL
  • 12480
   CSS
  • 6660
   برنامه نویسی تح..
  در 5 روز
 • 4664 میانگین امتیاز
  • 300
   MySQL
  • 2418
   PHP
  • 8170
   CSS
  • 7768
   برنامه نویسی تح..
  در 1 روز
 • 10264 میانگین امتیاز
  • 11545
   PHP
  • 10054
   CSS
  • 9194
   برنامه نویسی تح..
  در 2 روز
 • 950 میانگین امتیاز
  • 950
   CSS
  در 3 روز