پروژه اپلیکیشن تشخیص عکس شامل چه جزئیاتی است:

آماده سازی نمونه اولیه یک اپلیکیشن تشخیص اجسام با دوربین با استفاده از پایتون 

هدف اصلی تعریف متغیر های 

ورودی و کار با دیتای از پیش حاضر در بک اند بعنوان نمونه میباشد

امکانات ویژه

فوری

بودجه پروژه

پروژه با موفقیت انجام شده است

فریلنسرهایی که در این پروژه پیشنهاد ارسال کرده اند

 • 13920 میانگین امتیاز
  • 13920
   Python
  در 4 روز
 • 15200 میانگین امتیاز
  • 15200
   Android
  • 15200
   Mobile Phone
  • 15200
   برنامه نویسی مو..
  در 7 روز
 • 166 میانگین امتیاز
  • 500
   Python
  • 0
   Android
  • 0
   برنامه نویسی مو..
  در 3 روز
 • 300 میانگین امتیاز
  • 300
   Python
  در 10 روز