پروژه پیاده سازی مقاله ارزیابی کیفیت تصویر با یادگیری عمیق شامل چه جزئیاتی است:

پیاده سازی مقاله در زمینه ارزیابی کیفیت تصاویر با استفاده از شبکه های کانولوشنی(یادگیری عمیق) می باشد.

نیازمند این است که شما پایتون،کتابخانه کراس را بلد باشید و در زمینه پردازش تصاویر و شبکه های کانولوشنی نیز اطلاعاتی داشته باشید. 

بودجه پروژه

مهارت های مورد نیاز

پروژه با موفقیت انجام شده است

فریلنسرهایی که در این پروژه پیشنهاد ارسال کرده اند

 • 13920 میانگین امتیاز
  • 13920
   Python
  در 3 روز
 • 7249 میانگین امتیاز
  • 7249
   Python
  در 1 روز
 • 4250 میانگین امتیاز
  • 4250
   Python
  در 7 روز
 • 0 میانگین امتیاز
  • 0
   Python