پروژه نوشتن برنامه ضرب 20 در 20 با برنامه C++ شامل چه جزئیاتی است:

برنامه ای که دو عدد 20 رقمی را در هم ضرب کند و جواب را نشان دهد (همراه با کد)

این برنامه در C++ نوشته خواهد شد 

و کدهای برنامه هم ارسال شود 

بودجه پروژه

مهارت های مورد نیاز

پروژه با موفقیت انجام شده است

فریلنسرهایی که در این پروژه پیشنهاد ارسال کرده اند

 • 0 میانگین امتیاز
  در 1 روز
 • 0 میانگین امتیاز
  در 1 روز
 • 0 میانگین امتیاز
  • 0
   C++ Programming
  در 1 روز
 • 420 میانگین امتیاز
  • 420
   C++ Programming
  در 1 روز