پروژه پیاده سازی صدای فیلم های ارسالی به مدت تقریبی یک ساعت شامل چه جزئیاتی است:

با سلام
صدای  فیلم به مدت تقریبی 60 دقیقه باید پیاده سازی و بصورت متن ارسال شود
پیاده سازی کلمه به کلمه مهم است و دقت لازم باید انجام پذیرد
فیلمها به تدریج در اختیار فریلنسر قرار می گیرد و ممکن است این فرآیند زمان بر باشد
هنگام ارائه ی پیشنهاد این مساله را در نظر داشته باشید که ممکن است این پروژه چند هفته زمان ببرد

بودجه پروژه

مهارت های مورد نیاز

پروژه با موفقیت انجام شده است

فریلنسرهایی که در این پروژه پیشنهاد ارسال کرده اند

 • 500 میانگین امتیاز
  • 500
   تایپ
  در 1 روز
 • 100 میانگین امتیاز
  • 100
   تایپ
  در 1 روز
 • 0 میانگین امتیاز
  • 0
   تایپ
  در 10 روز
 • 0 میانگین امتیاز
  • 0
   تایپ
  در 1 روز