پروژه تهیه و آماده کردن فایل اکسل شامل چه جزئیاتی است:

به عنوان یک مدیر ساختمان نیازمند دستیار برای وارد کردن هزینه ها و مخارج در یک فایل اکسل هستم. علاوه بر این موضوع تهیه اکسل مجزا برای دریافتی های شارژ و نوشتن برنامه های مربوط به ساختمان می باشم.

این فایل های اکسل باید بسیار دقیق و طراحی درستی داشته باشد که بتوان در جلسات ساختمان و به اعضا ارائه داد. 

این کار به صورت ماهانه باید تکرار شود. و هزینه هر ماه جداگانه پرداخت می گردد.

بودجه پروژه

مهارت های مورد نیاز

فریلنسرهایی که در این پروژه پیشنهاد ارسال کرده اند

 • 0 میانگین امتیاز
  • 0
   Excel
  در 5 روز
 • 0 میانگین امتیاز
  • 0
   Excel
  در 30 روز
 • 4170 میانگین امتیاز
  • 4170
   Excel
  در 3 روز
 • 2490 میانگین امتیاز
  • 2490
   Excel
  در 2 روز