پروژه واگذاری پروژه انجام شده جهت پشتیبانی و انجام فیچر های جدید شامل چه جزئیاتی است:

یک پروژه تجاری انجام شده در قسمت بک اند با دات نت کور در حال حاضر نیاز به انتقال پروژه به برنامه نویس جدید هست برای عقد قرارداد پشتیبانی یک ساله و چند ساله درعین حال اضافه کردن فیچر های جدید برروی پروژه که هزینه هرکدام جداگانه محاسبه میشود

بودجه پروژه

مهارت های مورد نیاز

فریلنسرهایی که در این پروژه پیشنهاد ارسال کرده اند

 • 10415 میانگین امتیاز
  • 10415
   برنامه نویسی تح..
  در 1 روز
 • 9400 میانگین امتیاز
  • 9400
   برنامه نویسی تح..
  در 20 روز
 • 2280 میانگین امتیاز
  • 2280
   برنامه نویسی تح..
  در 90 روز
 • 0 میانگین امتیاز
  • 0
   برنامه نویسی تح..
  در 30 روز