پروژه ایجاد وب سایت asp.net شامل چه جزئیاتی است:

این وب سایت به منظور ارائه اطلاعات زمینلرزه ها و نمایش آنها روی یک نقشه به همراه
نمایش یک سری اطلاعات تکمیلی مربوط ایجاد خواهد شد و شامل صفحه اول(نقشه تعاملی و جدول اطلاعات) ،
صفحات جستجو در اطلاعات، پنل مدیریت اخبار و محتوای آموزشی و  پیاده سازی چند api است.
اطلاعات بیشتر را در فایل ضمیمه مشاهده کنید.

بودجه پروژه

فریلنسرهایی که در این پروژه پیشنهاد ارسال کرده اند

 • 8590 میانگین امتیاز
  • 14530
   ASP.Net
  • 9215
   HTML
  • 10415
   برنامه نویسی تح..
  • 200
   SQL Server
  در 1 روز
 • 3830 میانگین امتیاز
  • 240
   ASP.Net
  • 8430
   HTML
  • 6660
   برنامه نویسی تح..
  • 0
   SQL Server
  • 3820
   Bootstrap
  در 5 روز
 • 5133 میانگین امتیاز
  • 1000
   ASP.Net
  • 9400
   برنامه نویسی تح..
  • 5000
   SQL Server
  در 25 روز
 • 0 میانگین امتیاز
  • 0
   ASP.Net
  • 0
   SQL Server
  در 35 روز