پروژه ترجمه و تولید محتوای آموزشی شامل چه جزئیاتی است:

جهت ارتقا بخش محتوای خود در سایت آموزش زبان انگلیسی نیاز به افراد متعهدی داریم که در راستای چهارچوب های نگارشی ما محتواهای مربوط به دروس و بخش های خواسته شده را تولید کرده و متون مورد نیاز برای قرارگیری در سایت آموزشی زبان انگلیسی مارا ترجمه کنند.

بودجه پروژه

فریلنسرهایی که در این پروژه پیشنهاد ارسال کرده اند

 • 1298 میانگین امتیاز
  • 1298
   ترجمه انگلیسی ب..
  در 15 روز
 • 483 میانگین امتیاز
  • 366
   ترجمه
  • 600
   ترجمه انگلیسی ب..
  در 10 روز
 • 619 میانگین امتیاز
  • 619
   ترجمه انگلیسی ب..
  در 2 روز
 • 1500 میانگین امتیاز
  • 1500
   ترجمه انگلیسی ب..
  در 3 روز