پروژه تبدیل adobe xd به کد فلاتر شامل چه جزئیاتی است:

سلام من فایل adobe xd دارم که می خوام خورد بشه به کد فلاتر تبدیل بشه 

بودجه پروژه

فریلنسرهایی که در این پروژه پیشنهاد ارسال کرده اند

 • 23416 میانگین امتیاز
  • 19290
   Android
  • 25480
   Mobile Phone
  • 25480
   برنامه نویسی مو..
  در 10 روز
 • 2266 میانگین امتیاز
  • 0
   Android
  • 3400
   Mobile Phone
  • 3400
   برنامه نویسی مو..
  در 8 روز
 • 17866 میانگین امتیاز
  • 16450
   Android
  • 16450
   Mobile Phone
  • 20700
   برنامه نویسی مو..
  در 30 روز
 • 3400 میانگین امتیاز
  • 3900
   Android
  • 3900
   Mobile Phone
  • 2400
   برنامه نویسی مو..
  در 17 روز