پروژه medical طراحی لوگو شامل چه جزئیاتی است:

سلام لوگو کشیده شده ما می خواهیم در کورل کشیده بشه 

فرم نوشتاری مهم هست

ترکیب رنگی گفته میشه

شایگان مدیکال

فریلنسرهایی که در این پروژه پیشنهاد ارسال کرده اند

 • 98124 میانگین امتیاز
  • 110613
   طراحی آیکون
  • 116802
   تصویرسازی
  • 127432
   ادوبی ایلاستریت..
  • 133077
   ادوبی فوتوشاپ
  • 2700
   کورل‌دراو
  در 2 روز
 • 19150 میانگین امتیاز
  • 15892
   طراحی آیکون
  • 20972
   ادوبی ایلاستریت..
  • 39539
   ادوبی فوتوشاپ
  • 200
   کورل‌دراو
  در 2 روز
 • 18917 میانگین امتیاز
  • 18437
   طراحی آیکون
  • 22673
   تصویرسازی
  • 24294
   ادوبی ایلاستریت..
  • 27072
   ادوبی فوتوشاپ
  • 2112
   کورل‌دراو
  در 3 روز
 • 8308 میانگین امتیاز
  • 8987
   طراحی آیکون
  • 8926
   ادوبی ایلاستریت..
  • 14857
   ادوبی فوتوشاپ
  • 465
   کورل‌دراو
  در 5 روز