پروژه تولید محتوا برای مجله وب سایت/پوشاک بانوان شامل چه جزئیاتی است:

تولید محتوا دائم برای مجله وب سایت، توضیحات محصول، کپشن نویسی عکس ها و تولید خبر

امکانات ویژه

فوری

بودجه پروژه

فریلنسرهایی که در این پروژه پیشنهاد ارسال کرده اند

 • 22771 میانگین امتیاز
  • 25590
   مقاله نویسی
  • 19953
   ترجمه انگلیسی ب..
  در 1 روز
 • 750 میانگین امتیاز
  • 0
   مقاله نویسی
  • 1500
   ترجمه انگلیسی ب..
  در 30 روز
 • 3491 میانگین امتیاز
  • 4287
   مقاله نویسی
  • 2696
   ترجمه انگلیسی ب..
  در 30 روز
 • 400 میانگین امتیاز
  • 0
   مقاله نویسی
  • 800
   ترجمه انگلیسی ب..
  در 10 روز