پروژه email templates شامل چه جزئیاتی است:

طراحی تمپلیت های ایمیل متناسب با استانداردهای ایمیل 
نمونه های طراحی شده موجود می باشد یا می بایست طراحی مجدد صورت بگیرید و یا این موارد بازطراحی شوند


دوستان دقت داشته باشند تملیت های ایمیل بسیاری از استاندارد های html و css  کنونی رو پشتیبانی نمی کنند و می بایست از استاندارد های قدیمی استفاده شوند 

دوستانی که تو حوزه ایمیل قبلا کار کردند و تخصص مورد نیاز رو دارند خوشحال می شیم در خدمت باشیم 

بودجه پروژه

مهارت های مورد نیاز

فریلنسرهایی که در این پروژه پیشنهاد ارسال کرده اند

 • 10455 میانگین امتیاز
  • 8430
   HTML
  • 12480
   CSS
  در 15 روز
 • 1415 میانگین امتیاز
  • 750
   HTML
  • 2080
   CSS
  در 1 روز
 • 500 میانگین امتیاز
  • 500
   HTML
  • 500
   CSS
  در 14 روز
 • 0 میانگین امتیاز
  • 0
   HTML
  در 4 روز