پروژه زیرسیستم حسابداری تحت وب شامل چه جزئیاتی است:

امکانات سامانه مورد نظر به شرح زیر می باشند:

تعریف دسترسی :

تعریف گروه کاربری ( مشاهده ،جدید ،ویرایش ،حذف ) بر روی هر فرم

تعریف کاربر و اختصاص نقش کاربر

اطلاعات پایه :

تعریف کدینگ ( درخت واره )

تعریف شناورها

سند حسابداری :

فرم ثبت سند حسابداری

لیست اسناد

جستجو در اسناد حسابداری

گزارشات :

دفاتر حسابداری

تراز دو و چهار ستونی

مرور حساب ها

پایان سال

سند افتتاحیه

سند سود و زیان

سند اختتامیه

امکانات

سال مالی

تعریف مشخصات شرکت

توجه به نکات زیر لازم و ضروری است

فریم ورک انجام کار باید لاراول باشد

 به صورت ریسپانسیو باشد با قابلیت وب ویو برای گوش های موبایل UI

بودجه پروژه

فریلنسرهایی که در این پروژه پیشنهاد ارسال کرده اند

 • 41705 میانگین امتیاز
  • 1890
   HTML
  • 11500
   Laravel
  • 77940
   PHP
  • 75490
   برنامه نویسی تح..
  در 40 روز
 • 13000 میانگین امتیاز
  • 0
   HTML
  • 7000
   PHP
  • 32000
   برنامه نویسی تح..
  در 45 روز
 • 4468 میانگین امتیاز
  • 4420
   HTML
  • 2700
   Laravel
  • 6346
   PHP
  • 4406
   برنامه نویسی تح..
  در 20 روز
 • 6300 میانگین امتیاز
  • 10000
   HTML
  • 0
   Laravel
  • 11200
   PHP
  • 4000
   برنامه نویسی تح..
  در 30 روز