پروژه ترجمه انگلیسی به فارسی شامل چه جزئیاتی است:

از صفحه 148 بند 5-1

تا صفحه ی 155

نیز به ترجمه فنی و تخصصی .

بودجه پروژه

پروژه با موفقیت انجام شده است

فریلنسرهایی که در این پروژه پیشنهاد ارسال کرده اند

 • 1191 میانگین امتیاز
  • 1191
   ترجمه
  • 1191
   ترجمه انگلیسی ب..
  در 4 روز
 • 0 میانگین امتیاز
  • 0
   ترجمه
  • 0
   ترجمه انگلیسی ب..
  در 5 روز