پروژه پیاده سازی شبکه های عصبی روی تعدادی داده با از پایتون شامل چه جزئیاتی است:

یک دیتاست (Fashion MNIST) داده شده که بایستی چند تابع روی آن پیاده سازی شود.

یک گزارش کوتاه هم مورد نیاز است.

در این پروژه بایستی از Pytorch استفاده شود و تعدادی Convolutional Neural Network با توابع فعالساز مختلف مورد استفاده قرار گیرد.

لطفا برای جزییات به فایل پیوست مراجعه کنید.


امکانات ویژه

برجسته
فوری

بودجه پروژه

مهارت های مورد نیاز

پروژه با موفقیت انجام شده است

فریلنسرهایی که در این پروژه پیشنهاد ارسال کرده اند

 • 13920 میانگین امتیاز
  • 13920
   Python
  در 3 روز
 • 5900 میانگین امتیاز
  • 5900
   Python
  در 5 روز
 • 4250 میانگین امتیاز
  • 4250
   Python
  در 7 روز
 • 1100 میانگین امتیاز
  • 1100
   Python
  در 5 روز