پروژه شبیه سازی مدیریت انرژی سیستم ذخیره انرژی یادگیری تقویتی شامل چه جزئیاتی است:

پروزه شبیه سازی  و کنترل سیستم مدیریت ذخیره انرژی هیبریدی  باتری / ابرخازن بر اساس یادگیری تقویتی در خودرو های هیبریدی.

در این پروژه ابتدا بایستی  یک سیستم ذخیره انرژی هیبریدی باتری _ابر خازن  برای یک خودرو هیبریدی طراحی شده و مدیریت انرژی با کمک الگوریتم یادگیری تقویتی (Reinforcement Learning)  انجام شود.  

در این پروژه پس از طراحی   سیستم ذخیره  انرژی هیبریدی  باتری ابر خازن نیاز به طراحی یک سیستم مدیریت انرژی می باشد که بر اساس الگوریتم یادگیری ماشین و همچنین یک الگوریتم فازی  به کنترل انرژی خودرو هیبریدی پرداخته شود . 

 • برای انجام این پروژه نیاز به تعامل مستمر با  انجام دهنده پروژه خواهد بود و بر اساس مقاله ای که در پیوست  بار گذاری شده پروژی انجام خواهد شد و در صورت نیاز به تغییرات  الگوریتم نیاز به تعامل    حضوری خواهد بود. 

امکانات ویژه

فوری
تمام وقت

بودجه پروژه

مهارت های مورد نیاز

پروژه با موفقیت انجام شده است

فریلنسرهایی که در این پروژه پیشنهاد ارسال کرده اند

 • 6349 میانگین امتیاز
  • 8649
   Python
  • 4050
   Matlab
  در 10 روز
 • 4000 میانگین امتیاز
  • 4000
   Matlab
  در 30 روز
 • 0 میانگین امتیاز
  • 0
   Matlab
  در 20 روز