پروژه طراحی قطعه پلاستیک جهت پربنت سه بعدی و تولید با قالب تزریق شامل چه جزئیاتی است:

طراحی یک قطعه پلاستیکی با خلل و فرج زیاد و تغیرات زیاد که ابتدا طراحی می شود و پزینت سه بعدی می شود و تغییرات اعمال و سپس پرینت تا تایید نهایی و ارسال جهت ساخت قالب.
اندازه قطعه حدود 75 در 3 در 3 می باشد و توسط نرم افزارهایی مانند سالید ورکس و کتیا یا راینو باید طراحی شود

بودجه پروژه

مهارت های مورد نیاز

پروژه با موفقیت انجام شده است

فریلنسرهایی که در این پروژه پیشنهاد ارسال کرده اند

 • 0 میانگین امتیاز
  • 0
   طراحی صنعتی
  در 2 روز
 • 2100 میانگین امتیاز
  • 500
   طراحی صنعتی
  • 3700
   طراحی محصول
  در 3 روز
 • 0 میانگین امتیاز
  • 0
   طراحی صنعتی
  • 0
   طراحی محصول
  در 5 روز
 • 200 میانگین امتیاز
  • 200
   طراحی صنعتی
  در 3 روز