پروژه ترجمه ۴ مقاله EMS1 شامل چه جزئیاتی است:

چهار مقاله زیر را با ترجمه صحیح در سریعترین زمان ممکن می خواهم. پس از این ترجمه ها، در صورت تایید، مقالات دیگر برای مترجم تعریف می شود.


https://www.ems-training.com/magazine/article/everything-you-need-to-know-about-ems-training

https://www.ems-training.com/magazine/article/the-perfect-exercise-for-elderly

https://www.ems-training.com/magazine/article/7-reasons-that-make-ems-personal-training-a-covid-safe-alternative-to-your-gym

https://www.ems-training.com/magazine/article/can-i-do-ems-training-at-home


بودجه پروژه

پروژه با موفقیت انجام شده است

فریلنسرهایی که در این پروژه پیشنهاد ارسال کرده اند

 • 23934 میانگین امتیاز
  • 21369
   ترجمه
  • 26500
   ترجمه انگلیسی ب..
  در 4 روز
 • 6381 میانگین امتیاز
  • 3046
   ترجمه
  • 9716
   ترجمه انگلیسی ب..
  در 2 روز
 • 4168 میانگین امتیاز
  • 4168
   ترجمه انگلیسی ب..
  در 1 روز
 • 1975 میانگین امتیاز
  • 1975
   ترجمه
  • 1975
   ترجمه انگلیسی ب..
  در 2 روز