پروژه ایجاد یک فایل access شامل چه جزئیاتی است:

 خواندن یک فایل اکسل به صورت روزانه و تهیه خروجی مطابق فرمت مورد نظر از داده های فایل اکسل . 

معاملات دو روز کاری در نماد های مختلف بورسی طی یک فایل اکسل وارد فرمت اکسس می شود. 

خرید های هر نماد  سهامی باید به تاریخ روز شناسایی شود و از فروش های روز قبل کسر شود. 

بعضی نماد های مشخص به با کلمات ETF و صندوق شناسایی میشود باید خریدهای روز از فروش های همان روز کسر گردد.

خروجی مورد نظر نام نماد و مانده مثبت یا منفی و شماره حساب های مرتبط با هر نماد است .

فایل مورد نظر باید قابلیت اضافه کردن نماد و حساب جدید را داشته باشد.

امکانات ویژه

فوری

بودجه پروژه

مهارت های مورد نیاز

پروژه با موفقیت انجام شده است

فریلنسرهایی که در این پروژه پیشنهاد ارسال کرده اند

 • 4300 میانگین امتیاز
  • 4300
   Excel
  در 4 روز
 • 3440 میانگین امتیاز
  • 3440
   Excel
  در 2 روز
 • 0 میانگین امتیاز
  • 0
   Microsoft Acces..
  در 2 روز
 • 2442 میانگین امتیاز
  • 3135
   Microsoft Acces..
  • 1750
   Excel
  در 6 روز