پروژه تهیه محتوا - بررسی و استخراج آمار و اطلاعات شامل چه جزئیاتی است:

این پروژه با هدف تولید محتوا برای حوزه آموزش و تحقیقات سازمانی انجام می گیرد. در این پروژه همکار می بایست تسلط کافی به جستجو در وب و قابلیت استخراج آخرین و به روزترین آمار و اطلاعات خواسته شده از منابع رسمی و قابل اطمینان را داشته باشد. در پیوست فهرستی از آمار و اطلاعات مورد نیاز جهت بررسی قرار داده شده است.

* نکات مهم در خصوص پروژه شامل:

1. مدت زمان انجام پروژه قابل تمدید نمی باشد و همکار می بایست در مدت زمان تعیین شده کار را به پایان برساند. (1 هفته)

2. درج منابع برای هر بخش برای اطمینان از صحت اطلاعات ضروری می باشد. (در صورت اثبات ارائه اطلاعات نادرست و اشتباه، هزینه ای به همکار پرداخت نخواهد شد)

3. خروجی کار در قالب یک گزارش در فایل excel می بایست ارائه گردد. (هر بخش در یک شیت مستقل)

پروژه با موفقیت انجام شده است

فریلنسرهایی که در این پروژه پیشنهاد ارسال کرده اند

 • 226 میانگین امتیاز
  • 0
   Google Analytic..
  • 907
   ترجمه انگلیسی ب..
  • 0
   جستجو در وب
  • 0
   تحقیقات بازار
  در 7 روز
 • 964 میانگین امتیاز
  • 1653
   ترجمه انگلیسی ب..
  • 276
   جستجو در وب
  در 6 روز
 • 0 میانگین امتیاز
  • 0
   ترجمه انگلیسی ب..
  در 7 روز
 • 300 میانگین امتیاز
  • 300
   جستجو در وب
  در 2 روز