پروژه تبديل جملات به زبان منطق مرتبه اول (هوش مصنوعی) شامل چه جزئیاتی است:

پروژه از چند بخش تشکیل شده است.

فرض کنید شما میخواهید علی را ملاقات کنید. طبق جملات ذیل:

 سوال ۱)

تبديل جملات ذیل به منطق مرتبه اول و ساخت فرم اشتراکی نرمال CNF:

۱. شما یک سگ دارید.

۲. کسی که شما دنبالش میگردید، هویج را کیلویی میخرد.

۳. هرکسی که خرگوش دارد، از هر چیزی که خرگوش را دنبال کند متنفر است.

۴. هر سگی خرگوشی را دنبال میکند.

۵. هر کسی که هویج را کیلویی میخرد، یا مغازه دارد یا خرگوش.

۶. کسی که از چیزی که مال شخص دیگریست متنفر باشد با او ملاقات نمی کند.


سوال ۲)

تبدیل جمله ذیل به منطق مرتبه اول، منفی کردن آن و سپس ساخت CNF

 اگر کسی که دنبالش میگردید مغازه نداشته باشد، با شما ملاقات نمی کند.


سوال ۳)

طبق CNF های ساخته شده ثابت کنید که شما باید علی را ملاقات کنید.


پروژه بایستی با یک گزارش کوتاه در مورد چگونگی حل سوال انجام شود.امکانات ویژه

فوری

بودجه پروژه

مهارت های مورد نیاز

پروژه با موفقیت انجام شده است

فریلنسرهایی که در این پروژه پیشنهاد ارسال کرده اند

 • 850 میانگین امتیاز
  • 850
   فراگیری ماشین
  در 2 روز
 • 120 میانگین امتیاز
  • 120
   الگوریتم
  در 1 روز