پروژه ویرایش کد قالب template یک سایت آنلاین شامل چه جزئیاتی است:

ادیت کدهای html یک سایتی که هم اکنون آنلاین است و برخی از ویرایش ها برای بخش های مختلف آن نیاز است

و در برخی موارد هم افزودن امکاناتی بین بخش های مختلف صفحات 


- ادیت

- توسعه

- پویانمایی

- برخی رفع ایرادهای جزئی در ریسپانسیو

برای تنظیم فاصله کادرها از محلی که قرار دارند 

بودجه پروژه

فریلنسرهایی که در این پروژه پیشنهاد ارسال کرده اند

 • 11480 میانگین امتیاز
  • 100
   HTML5
  • 2400
   Javascript
  • 22700
   PHP
  • 17100
   CSS
  • 15100
   برنامه نویسی تح..
  در 1 روز
 • 1295 میانگین امتیاز
  • 0
   HTML5
  • 3860
   PHP
  • 1320
   CSS
  • 0
   برنامه نویسی تح..
  در 1 روز
 • 4102 میانگین امتیاز
  • 320
   Javascript
  • 7550
   PHP
  • 870
   CSS
  • 7670
   برنامه نویسی تح..
  در 5 روز
 • 2690 میانگین امتیاز
  • 2030
   HTML5
  • 2610
   Javascript
  • 3430
   CSS
  در 7 روز