پروژه طراحی سازه (بدون نرم افزاری بطور دستی و محاسباتی) شامل چه جزئیاتی است:

به یک نفر مسلط به طراحی سازه (بطور دستی بدون نرم افزار) نیازمندم. 

طراحی یکی از سازه های زیر کافیست:

1-  سیلو هر نوع برای انبار کردن (حبوبات و سیمان) از جنس فلزی یا بتنی

2- مخازن آب هوایی یا زمینیی زیر زمینی

3-  مخازن نفت هوایی یا زمینیی زیر زمینی

 

شرایط حداقل حجمی:

برای سیلو صد متر مکعب

برای مخازن پانصد متر مکعب

بودجه پروژه

مهارت های مورد نیاز

پروژه با موفقیت انجام شده است

فریلنسرهایی که در این پروژه پیشنهاد ارسال کرده اند

 • 5220 میانگین امتیاز
  • 5220
   مهندسی عمران
  در 3 روز
 • 200 میانگین امتیاز
  • 200
   مهندسی عمران
  در 8 روز
 • 0 میانگین امتیاز
  • 0
   مهندسی عمران
  در 4 روز
 • 0 میانگین امتیاز
  • 0
   مهندسی عمران
  در 10 روز