پروژه استانداردهای مدیریت فناوری اطلاعات شاخه IT شامل چه جزئیاتی است:

پیدا کردن مطلب و توضیح به اختصار درخصوص استانداردهای مدیریت فناوری اطلاعات شاخه IT بصورت جداگانه در چارچوب های زیر با Reference منبع:

service CMM

eSCM-SPv2

ASL

ISO/IEC38500

VAL-IT

بودجه پروژه

مهارت های مورد نیاز

پروژه با موفقیت انجام شده است

فریلنسرهایی که در این پروژه پیشنهاد ارسال کرده اند

 • 450 میانگین امتیاز
  • 700
   ترجمه انگلیسی ب..
  • 200
   Word
  در 2 روز
 • 0 میانگین امتیاز
  • 0
   Word
  در 3 روز
 • 0 میانگین امتیاز
  در 1 روز