پروژه پارادایم اثبات گرایی و سیستم های اطلاعاتی-IT شامل چه جزئیاتی است:

- جمع آوری مطلب درخصوص پارادایم اثبات گرایی و سیستم های اطلاعاتی-IT

- قابل توضیح و ارائه کامل

 - منابع بر اساس آخرین نسخه منتشره با ذکر رفرنس 

بودجه پروژه

مهارت های مورد نیاز

پروژه با موفقیت انجام شده است

فریلنسرهایی که در این پروژه پیشنهاد ارسال کرده اند

  • 700 میانگین امتیاز
    • 700
      ترجمه انگلیسی ب..
    در 8 روز