پروژه ویرایش حدود 70 صفحه متن ورد و تبدیل لحن محاوره ای به نوشتاری شامل چه جزئیاتی است:

حدود 70 صفحه متن که در ورد تایپ شده با فونت B-nazanin و اندازه 14 که از روی صوت عینا نوشته شده.

می خواهیم این مقالات را از لحن دوستانه و محاوره ای به لحن نوشتاری که مناسب مقاله باشد، تغییر کند
و قسمت هایی از متن که مناسب مقاله نوشتاری نیست و به دلیل نگارش از روی صوت در متن قرار دارد، حذف شود و متن به گونه ای ویرایش گردد که انسجام بین قسمت های مختلف حفظ شود.

بودجه پروژه

مهارت های مورد نیاز

پروژه با موفقیت انجام شده است

فریلنسرهایی که در این پروژه پیشنهاد ارسال کرده اند

 • 200 میانگین امتیاز
  • 200
   ویرایش متن
  در 3 روز
 • 450 میانگین امتیاز
  • 450
   ویرایش متن
  در 2 روز
 • 1244 میانگین امتیاز
  • 1244
   ویرایش متن
  در 1 روز
 • 0 میانگین امتیاز
  • 0
   ویرایش متن
  در 2 روز